Сад без забот
пользу принесет

Алыча

[:ua]Алича - зовсім не дикий фрукт![:ru]Алыча – вовсе не дикий фрукт![:]

[:ua]

До сих пір багато садівників сприймають аличу за сливу-дичку, однак це зовсім не так. До диких слив відноситься терен, а алича є дрібним їх різновидом. Цей фрукт давно одомашнений (хоча зберігаються і дикі різновиди) і добре вписується в умови будь-якої дачної ділянки. Його назва походить від азербайджанського aluča - «дрібна слива». Інші назви цього дерева - ткемалі, слива розчепірена, слива вишневоплідна.

[:ru]

До сих пор многие садоводы воспринимают алычу, как сливу-дичку, однако это совсем не так. К диким сливам относится терен, а алыча является мелкой по размеру их разновидностью. Этот фрукт давно одомашнен (хотя сохраняются и дикие разновидности) и отлично вписывается в условия любого дачного участка. Его название происходит от азербайджанского aluča - «мелкая слива». Другие названия этого дерева – ткемали, слива растопыренная, слива вишнёвоплодная.

[:]
[:ua]Алича - абсолютно не дика, культурна плодова рослина, відома людству вже сотні років[:ru]Алыча – совершенно не дикое, культурное плодовое растение, известное человечеству уже сотни лет[:][:ua]Алича - абсолютно не дика, культурна плодова рослина, відома людству вже сотні років[:ru]Алыча – совершенно не дикое, культурное плодовое растение, известное человечеству уже сотни лет[:]

[:ua]Алича: біологічний опис[:ru]Алыча: биологическое описание[:]

[:ua]

Алича - одно- або багатоствольне дерево з гілками, покритими колючками, або зростає у формі колючого чагарника. Дерева виростають висотою до 10-15 метрів, кущі - до 3 метрів, діаметр стовбура близько 50 см.

[:ru]

Алыча - одно- или многоствольное дерево с ветками, покрытыми колючками, или растет в форме колючего кустарника. Деревья вырастают высотой до 10-15 метров, кусты – до 3 метров, диаметр ствола около 50 см.

[:]
[:ua]Є плоди жовтого і яскраво-червоного, пурпурного і чорного кольорів, проте колір - не основна їх відмінність. Колір фрукта залежить від його хімічного складу. Наприклад, в жовтій аличі більше цукрів, ніж в червоній, зате червоні сорти багатші на клітковину.[:ru]Есть плоды желтого и ярко-красного, пурпурного и черного цветов, однако цвет – не основное их отличие. На цвет фрукта влияет его химический состав. Например, в желтой алыче больше сахаров, чем в красной, зато красные сорта богаче на клетчатку.[:]
[:ua]

Пагони мають буро-зелений або буро-коричневий колір, листя у формі еліпса, довжиною до 4 см. Влітку листя зелене, восени - жовте. Коренева система аличі виростає вглиб до 12 метрів, в сторони до 10 метрів.

Крона у аличі куляста розлога, густа, іноді зустрічаються пірамідальні форми.

Цвіте дерево білими або рожевими квітами, в середині яких знаходяться жовті пильовики. Діаметр однієї квітки від 2 до 4 см. Квіти розташовуються на квітконіжках по одній або по 2 штуки.

[:ru]

Побеги имеют буро-зеленый или буро-коричневый цвет, листья в форме эллипса, длиной до 4 см. Летом листва зеленая, осенью – желтая. Корневая система алычи произрастает вглубь до 12 метров, в стороны до 10 метров.

Крона у алычи шарообразная раскидистая, густая, иногда встречаются пирамидальные формы.

Цветет дерево белыми или розоватыми цветами, в середине которых находятся желтые пыльники. Диаметр одного цветка от 2 до 4 см. Цветы располагаются на цветоножках по одной или по 2 штуки.

[:]
[:ua]Квітуча алича надзвичайно красива[:ru]Алыча очень красива в цвету и сможет отлично украсить ваш сад весной[:][:ua]Квітуча алича надзвичайно красива[:ru]Алыча очень красива в цвету и сможет отлично украсить ваш сад весной[:]
[:ua]

Це дерево живе близько 45 років, окремі різновиди можуть доживати і до 60 років.

Цвітіння аличі припадає на кінець травня і триває тиждень-півтора. Іноді восени дерево випускає повторний слабкий колір.

[:ru]

Это дерево живет около 45 лет, отдельные разновидности могут доживать и до 60 лет.

Цветение алычи припадает на конец мая и продолжается неделю-полторы. Иногда осенью дерево выпускает повторный слабый цвет.

[:]

[:ua]Урожайність аличі[:ru]Урожайность алычи[:]

[:ua]

Описувана культура скоростигла. Плодоносити вона починає вже на другий-третій рік після посадки. У перший урожай можна зібрати до 30 кг аличі. З 45-60 років життя рослини урожай можна спостерігати на ньому років 20-25. З одного дорослого дерева можна зібрати до 250-300 кілограмів плодів.

[:ru]

Рассматриваемая культура скороспелая. Плодоносить она начинает уже на второй-третий год после высадки. В первый урожай можно собрать до 30 кг алычи. Из 45-60 лет жизни растения урожай можно наблюдать на нем лет 20-25. С одного взрослого дерева можно собрать до 250-300 килограммов плодов.

[:]
[:ua]Щоб ваше плодове дерево дало максимальний урожай дотримуйтеся правил догляду за ним і підберіть правильну сонячну ділянку в вашому саду для посадки, адже алича - теплолюбна рослина.[:ru]Чтобы ваше плодовое дерево дало максимальный урожай придерживайтесь правил ухода за ним и подберите правильный солнечный участок в вашем саду для посадки, ведь алыча – теплолюбивое растение.[:]
[:ua]

Алича належить до південних дерев. Урожай складається зі смачних ароматних плодів з поздовжньою борозенкою фіолетового, жовтого, чорного або, навіть, рожевого відтінків. На самих плодах можна помітити білий наліт, а їх кислувато-солодка м'якоть важко відділяється від кісточки.

Вони дуже поживні і корисні. У них містяться цукри, пектин, органічні кислоти, вітаміни С, А, Е і групи В. Цей фрукт вживають в їжу в свіжому сирому вигляді, а також переробляють, отримуючи варення, джеми, повидло, пастилу.

[:ru]

Алыча относится к южным деревьям. Урожай состоит из вкусных ароматных плодов с продольной бороздкой фиолетового, желтого, черного или, даже, розового оттенков. На самих плодах можно заметить белый налет, а их кисловато-сладкая мякоть трудно отделяется от косточки.

Они очень питательны и полезны. В них содержатся сахара, пектин, органические кислоты, витамины С, А, Е и группы В. Этот фрукт употребляют в пищу в свежем сыром виде, а также перерабатывают, получая варенье, джемы, повидло, пастилу.

[:]
[:ua]Плоди аличі можуть мати найрізноманітніші забарвлення[:ru]Плоды алычи могут иметь самую различную окраску[:][:ua]Плоди аличі можуть мати найрізноманітніші забарвлення[:ru]Плоды алычи могут иметь самую различную окраску[:]

[:ua]Різновиди аличі[:ru]Разновидности алычи[:]

[:ua]Алича належить до найменш вибагливих рослин, не дивлячись на те, що походить з Півдня. Зростає дерево практично скрізь, надмірної уваги і догляду не потребує. У нього є унікальна особливість - воно не вбирає з ґрунту важкі метали і радіонукліди, тому плоди максимально екологічно чисті.[:ru]Алыча относится к наименее прихотливым растением, не смотря на то, что корнями ее история уходит на Юг. Растет дерево практически везде, чрезмерного внимания и ухода не требует. У него есть уникальная особенность - оно не впитывает из почвы тяжелые металлы и радионуклиды, поэтому плоды максимально экологически чисты.[:]
[:ua]Вчені-ботаніки ділять всі сорти аличі на три підвиди. Таким чином, виділяють аличу:[:ru]Ученые-ботаники делят все сорта алычи на три подвида. Таким образом, выделяют алычу:[:]
 • [:ua]типову (дику кавказьку);[:ru]типичную (дикую кавказскую);[:]
 • [:ua]середньоазійську дику;[:ru]среднеазиатскую дикую;[:]
 • [:ua]крупноплідну або окультурену.[:ru]крупноплодную или окультуренную.[:]
[:ua]

Як ви розумієте, останній різновид - результат тривалої і скрупульозної роботи селекціонерів. Крупноплідний вид також ділиться по регіонах, в яких її традиційно вирощують:

[:ru]

Как вы понимаете, последняя разновидность – плод длительной и скрупулезной работы селекционеров. Крупноплодный вид также делится по регионам, в которых ее традиционно выращивают:

[:]
 • [:ua]кавказька;[:ru]кавказская;[:]
 • [:ua]грузинська (або ткемалі);[:ru]грузинская (или ткемали);[:]
 • [:ua]краснолистна (або піссарда);[:ru]краснолистная (или писсарда);[:]
 • [:ua]іранська;[:ru]иранская;[:]
 • [:ua]вірменська;[:ru]армянская;[:]
 • [:ua]таврійська;[:ru]таврическая[:]
 • [:ua]балканська;[:ru]балканская;[:]
 • [:ua]індійська.[:ru]индийская.[:]
[:ua]

Для нашої країни найбільш характерна таврійський алича. Зазначені види різняться між собою і зовні. Так, у грузинського плода яскраво-червона шкірка терпкий кислуватий смак, у таврійської - великі кисло-солодкі жовті плоди. Далі - чудеса селекції, нові види, сорти, смаки.

[:ru]

Для нашей страны наиболее характерна таврическая алыча. Указанные виды различаются между собой и внешне. Так, у грузинского плода ярко-красная кожура терпкий кисловатый вкус, у таврической - крупные кисло-сладкие желтые плоды. Далее – чудеса селекции, новые виды, сорта, вкусы.

[:]
[:ua]Для нашого регіону найбільш прийнятні і характерні сорти, виведені на основі аличі таврійської.[:ru]Для нашего региона наиболее приемлемы и характерны сорта, выведенные на основе алычи таврической.[:][:ua]Для нашого регіону найбільш прийнятні і характерні сорти, виведені на основі аличі таврійської.[:ru]Для нашего региона наиболее приемлемы и характерны сорта, выведенные на основе алычи таврической.[:]